Küçüklerin evlat edinilmesine aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin tüzük değişti.

Share

Küçüklerin Evlat Edinilmesine Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük, 9 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir tüzükle değişti.

Mevcut tüzüğün evlat edinmeye ilişkin başvuruları inceleyen maddesine göre, evlat edinmek üzere başvuran kişi ve eşler, istenen belgeleri, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayıp sunmaları gerekiyor. Bu süre içinde belgeleri sunmayanların başvuruları işleme konulmuyor. Belgelerin sunulduğu tarih ve saat sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesi sıralamasında esas alınıyor.

Ancak korunmaya muhtaç olmayan küçüklerin evlat edinilmesi veya oluşmuş anne, baba ve küçük ilişkisinin bulunması ya da hısımlığın söz konusu olması durumlarında bu esasa bağlı kalınmıyor.

Tüzükte yapılan değişiklikle, koruyucu ailenin bakmakta olduğu çocuğu evlat edinmeye ilişkin talebinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından uygun bulunması durumlarında da belirtilen esaslara bağlı kalınmayacak.

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük şöyle:

KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE ARACILIK FAALİYETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 25/2/2009 tarih ve 2009/14729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzüğün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak korunmaya muhtaç olmayan küçüklerin evlat edinilmesi veya oluşmuş anne, baba ve küçük ilişkisinin bulunması, hısımlığın söz konusu olması ya da koruyucu ailenin bakmakta olduğu çocuğu evlat edinmeye ilişkin talebinin Kurum tarafından uygun bulunması durumlarında bu esasa bağlı kalınmaz.”

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Değişmiş haliyle, KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE ARACILIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

 

Share

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir