Çocukların korunması ve ülkelerarası evlat edinme konusunda işbirliğine dair sözleşme

2 Thoughts
Share

Türkiye 5 Aralık 2001 tarihinde”Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme”yi  Lahey’de imzalamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 14 Ocak 2004 tarihinde onaylayarak yürürlüğe koymuştur.

Genel olarak;

* Ülkelerarası evlat edinmelerde çocuğun uluslararası hukukta geçerli olan kabuller ölçüsünde korunması,

* Evlat edinmeyi konu edinen ülkeler arasında çocuk kaçırma olaylarını önlemeye yönelik önlemlerin alınması,

* Ülkelerarası evlat edinmelerin sözleşmede belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması,

gibi konuları ele alan sözleşmenin metni aşağıdadır: Continue reading »

Share