Küçüklerin evlat edinilmesine aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin tüzük değişti.

Leave a comment
Share

Küçüklerin Evlat Edinilmesine Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük, 9 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir tüzükle değişti.

Mevcut tüzüğün evlat edinmeye ilişkin başvuruları inceleyen maddesine göre, evlat edinmek üzere başvuran kişi ve eşler, istenen belgeleri, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayıp sunmaları gerekiyor. Bu süre içinde belgeleri sunmayanların başvuruları işleme konulmuyor. Belgelerin sunulduğu tarih ve saat sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesi sıralamasında esas alınıyor. Continue reading »

Share